Paros and Antiparos Community

Κοινωνικό δίκτυο της Πάρου και Αντιπάρου

Διεθνές συνέδριο για τον Σκόπα τον Πάριο/International conference on Scopas the Parian

Διεθνές Συνέδριο για τον Σκόπα τον Πάριο μεταξύ 11-13 Ιουνίου 2010
(for english text read below)

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους του νησιού τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η πρόεδρος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ), κα. Ντόρα Κατσωνοπούλου, ανακοίνωσε τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα έναν παραμελημένο Πάριο, τον μεγάλο γλύπτη και αρχιτέκτονα της αρχαιότητας, Σκόπα.

Η διοργάνωση του συνεδρίου που φέρει τη διεθνή ονομασία Paros θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου και τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος» και θα πραγματοποιηθεί στην Παροικία μεταξύ 11-13 Ιουνίου 2010. Όπως ανέφερε η κα. Κατσωνοπούλου πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο συνέδριο σε παγκόσμιο επίπεδο που αφιερώνεται στον Σκόπα και την εποχή του. Πρόταση της οργανωτικής επιτροπής είναι να να διοργανωθούν και εκθέσεις φωτογραφίας με αντικείμενο τα έργα του Σκόπα, όπως και άλλες εκδηλώσεις, που θα πλαισιώνουν το τριήμερο συνέδριο, ώστε το 2010 να κηρυχθεί «χρονιά Σκόπα».To συνέδριο για το Σκόπα ακολουθεί τα δύο προηγούμενα επιτυχημένα διεθνή συνέδρια που είχε οργανώσει το ΙΑΠΚ, αφιερωμένα το πρώτο στην Παρία Λίθο (Paros I) και το δεύτερο στον μεγάλο ποιητή της Πάρου, Αρχίλοχο (Paros II).

Το συνέδριο για τον Σκόπα (Paros IΙI) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικία Πάρου, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη ευκαιρία να ακούσουν 40 περίπου ομιλητές από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (θα γίνεται παράλληλη μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως).

Ποιος ήταν ο Σκόπας

Ο Σκόπας ήταν γλύπτης και αρχιτέκτονας που έδρασε κατά το πρώτο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα. Γεννήθηκε στην Πάρο, αλλά ανέλαβε να φιλοτεχνήσει έργα όπου τον καλούσαν οι «εργολάβοι» ναών και ιερών της εποχής. Στην Πάρο σχεδίασε το ναό της Εστίας που ανεγέρθηκε στην αρχαία Αγορά της πόλης (η οποία πιθανότατα να βρίσκεται κάτω από τους δρόμους της σημερινής Αγοράς στην Παροικία). Υπολείμματα του ναού της Εστίας έχουν εντοπιστεί σε διάφορα μέρη της Πάρου (όπως το θολωτό μνημείο στην κορυφή του Φράγκικου κάστου της Παροικιάς), αλλά και στη Νάξο, όπου είχαν εντοιχιστεί σε εκκλησίες. Ο Σκόπας σχεδίασε επίσης το ναό της Αθηνάς στην Τεγέα της Αρκαδίας, όπου μπορεί να δει κανείς τα μοναδικά διασωθέντα (πρωτότυπα) έργα του.

Στον τομέα της γλυπτικής ο Σκόπας διακόσμησε το Μαυσωλείο της Αλικαρνασού, το Ιερό της Σαμοθράκης και το ναό της Άρτεμης στην Έφεσο με ανάγλυφα έργα του. Κατά την κα. Κατσωνόπουλου στα έργα του Σκόπα (όπως μας έχουν διασωθεί σε απομιμήσεις και παραλλαγές μεταγενέστερων περιόδων) «αποτυπώνονται με έντονο τρόπο το πάθος και η συγκίνηση». Υπήρξε καινοτόμος και ανατρεπτικός ως προς την τεχνοτροπία του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των έργων του είναι τα βαθουλωμένα μάτια των προσώπων που φιλοτέχνησε και οι κάπως συνοφρυωμένες εκφράσεις τους, προπομποί του εξπρεσιονισμού της Ελληνιστικής περιόδου που ακολούθησε.

(το παρών κείμενο εμφανίστηκε στο www.parianostypos.gr στις 10/11/2009)

[Στη φωτογραφία απεικονίζεται μαρμάρινη προτομή του Μελέαγρου, ρωμαΪκό αντίγραφο έργου του Σκόπα]

International conference on Scopas the Parian to be held between 11-13 June 2010

In a meeting with journalists on Monday 9 November Ms Dora Katsonopoulou, president of the Institute of Archaeology for Paros and the Cyclades (IAPC), announced the dates for an international conference on a little-known Parian, the great sculptor and architect of antiquity, Scopas.

For the purpose of organizing the conference (to be held between 11-13 June 2010) IAPC will collaborate with Paros municipality as well as the cultural society ‘Archilochos’. The conference’s international name will be Paros. As was noted by Ms. Katsonopoulou, it is the first international conference that will focus on Scopas and his times. The organizing committee has also proposed that a photo exhibition will be held showing the works of Scopas and that other events are carried out, accompanying the main conference, in the hope that 2010 will be declared “year of Scopas”. The conference on Scopas follows the previous two international conferences organized by IAPK, the first on the Parian stone (Paros I) and the second on the great Parian poet, Archilochos (Paros II).

The conference on Scopas (Paros III) will be held in the grounds of the cultural society ‘Archilochos’ in Parikia, Paros, where audiences will be able to listen to around 40 speakers from Greek and foreign universities (arrangements will be in place for the translation of speeches from English into Greek and vice-versa).

Who was Scopas

Scopas was a sculptor and architect who was active in the first half of the 4th century BCE. He was born on Paros, but undertook projects wherever there was a demand for the construction of temples and sanctuaries. In Paros he designed the temple of Estia which was erected in the ancient Agora of the city (most probably situated underneath the present-day market street of Parikia). Remains from the temple of Estia have been found in different locations around Paros (such as the dome-shaped monument sitting on top of the Frankish castle in Parikia), as well as Naxos where they were used as building material for the construction of churches. Scopas also led the building of the temple in Tegea, Arkadia, where one can find the only remaining (original) copies of his work.

As for sculpture, Scopas worked on the reliefs of a number of temples, including the Mausoleum of Alicarnasus, the sanctum sactorum of Samothrace and the temple of Artemis in Ephesus. According to Ms. Katsonopoulou the works of Scopas (as they have been preserved in the form of copies and variations of his original pieces carried out in later periods) display “an intensity of passion and emotion”. Scopas was an innovator and challenged established styles of art. His heads with their deeply sunken eyes and their rather pensive looks are precursors of the expressionism of the Hellenistic age which followed his own time.

(this article appeared under www.parianostypos.gr on 10/11/2009)

[The photo shows the marble head of Meleager, a Roman copy of a work of Scopas]

Views: 158

Add a Comment

You need to be a member of Paros and Antiparos Community to add comments!

Join Paros and Antiparos Community

Ads

© 2021   Created by Parosweb.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service