Paros and Antiparos Community

Κοινωνικό δίκτυο της Πάρου και Αντιπάρου

John Wolfgang's Blog – August 2018 Archive (1)

5 viec tai xe dung bao gio thuc hien voi oto su dung dong co tang ap

5 việc tài xế đừng bao giờ thực hiện với ôtô sử dụng động cơ tăng áp

Không nên dùng nhiên liệu kém chất lượng, không nên tăng ga khi xe chuẩn bị ra khỏi khúc cua chính là những gì người mới biết lái xe nên tránh khi điều khiển xe có bộ tăng áp.

Vận hành xe ở tua máy cao ngay khi khởi động

Thông thường khi Động cơ ở trạng thái nghỉ mà vào vận hành trở lại bình thường sẽ rất nhạy cảm. Tất nhiên, Điều này sẽ không ngoại lệ đối với loại…

Continue

Added by John Wolfgang on August 30, 2018 at 17:30 — No Comments

Ads

© 2021   Created by Parosweb.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service