Paros and Antiparos Community

Κοινωνικό δίκτυο της Πάρου και Αντιπάρου

Επίσκεψη / Συναντήσεις στην Πάρο του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου

Επίσκεψη / Συναντήσεις στην Πάρο του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου

Η ανάγκη πρωτοβουλιών από τις τοπικές κοινωνίες για να προωθηθούν λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν τόσο η βαθιά κρίση, που βιώνει η ελληνική κοινωνία,  όσο και οι ακολουθούμενες σήμερα πολιτικές, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακού Συμβούλου Νοτίου Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, με αντιπροσωπεία του Δήμου Πάρου και φορείς και ενεργούς πολίτες του νησιού στις 21 Αυγούστου 2012. Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι είναι αναγκαίο οι πρωτοβουλίες αυτές να στοχεύσουν στηδιαμόρφωση ενός οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της νησιωτικής κοινωνίας της Πάρου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, αλλά και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την περίοδο 2014-2020, ιδιαίτερα στα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, εξοικονόμησης ενέργειας κι αξιοποίησης των ΑΠΕ. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου Άννα Κάγκανη, ο αντιδήμαρχος Μάρκος Κωβαίος και ο επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Πάρου Γιάννης Κουζούμης. Ο Νίκος Χρυσόγελος συνοδευόταν από τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Νικόλα Στεφάνου, ειδικό σε θέματα Διαδικτυακού μάρκετινγκ, και   Παναγιώτη Αναστασιάδη, βιολόγο – ερευνητή, που ζούν ή κατάγονται από το νησί, καθώς και τον Πέτρο Νικολαϊδη, Βιολόγο – Ωκεανογράφος, Μηχανικό Εναλίων Έργων και Εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κουστώ στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου μετέφεραν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των βασικών κοινωνικών δομών στα νησιά, όπως παιδικοί σταθμοί, δομές κοινωνικής φροντίδας και υγείας, καθώς και σχολικές μονάδες. Συζητήθηκαν πιθανές λύσεις και ο Νίκος Χρυσόγελος και η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε ουσιαστικές κι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα ξεκινούν από την κοινωνία των πολιτών και την αυτοδιοίκηση με στόχο:

  • να επανα-ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες της κοινωνίας, ώστε να μην αφεθούν στην τύχη τους οι υποδομές αυτές, αλλά να οργανωθούν προς όφελος του πολίτη, σε κοινωνική πλέον βάση, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις δυνατότητες που προσφέρουν η αλληλεγγύη, η αυτοργάνωση των πολιτών καθώς και η κοινωνική – αλληλέγγυα οικονομία και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί,
  • να αναζητηθούν άμεσα πρακτικές λύσεις στα προβλήματα καθημερινότητας όσων βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης ή δυσκολεύονται ν' ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες (πχ άνεργοι, νέοι και ηλικιωμένοι),
  • να βρεθούν βιώσιμες λύσεις που θα κάνουν πιο οικονομική τη διαμονή στο νησί των δημόσιων λειτουργών, όπως είναι οι  αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι αγροτικοί γιατροί κ.ά., που καλούνται να προσφέρουν στην τοπική νησιωτική κοινωνία κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, μεγάλες περικοπές του μισθού τους, καθυστερήσεις στις πληρωμές σε συνδυασμό με υψηλότερο κόστος ζωής και  επιπλέον δαπάνες που συνεπάγεται η ζωή κι η εργασία στα νησιά.    

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, η θαλάσσια πολιτική και η βιώσιμη αλιεία, η αγροτική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η νησιωτικότητα. Αναφέρθηκε στα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις θεματικές προτεραιότητές τους. Ανέλυσε τις δυνατότητες που υπάρχουν για τις νησιωτικές κοινωνίες και προσφέρθηκε να βοηθήσει τις νησιωτικές κοινωνίες – στο μέτρο των δυνατοτήτων του – για να γίνει σοβαρή προεργασία και να δημιουργηθούν κατάλληλοι θεσμοί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουν τα νησιά πολύτιμους οικονομικούς πόρους. Επισήμανε ότι απαιτείται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη ενός σχεδίου – στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη τόσο στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου όσο και σε κάθε νησί – μετά από ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων και ωρίμανση μέσα στο 2013 των δράσεων που θα επιλεγούν να προωθηθούν από τις τοπικές κοινωνίες. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, για την καμπάνια “Ευκαιρίες απασχόλησης ΤΩΡΑ για τους νέους” που ξεκινάει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Πράσινων, με στόχο την προώθηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν πραγματικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους άνεργους και ιδιαίτερα τους νέους. Μία από τις γεωγραφικές περιοχές όπου θα επικεντρωθεί η καμπάνια αυτή θα είναι η νησιωτική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας του Δήμου Πάρου, τοπικών φορέων και του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων για τη διοργάνωση, ίσως την άνοιξη του 2013, ενός φόρουμ διαλόγου στο οποίο θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους που ζουν ή κατάγονται από την Πάρο να παρουσιάσουν τις ιδέες και προτάσεις τους αλλά και να πληροφορηθούν σχετικά με καλά παραδείγματα και μηχανισμούς στήριξης κι εφαρμογής σχεδίων για βιώσιμη οικολογική – κοινωνική ανάπτυξη του νησιού και δημιουργίας θέσεων εργασίας.  

Προηγούμενες δραστηριότητες στην Πάρο

Λίγες μέρες πριν, στις 16 Αυγούστου, ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε στην Πάρο με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων κι Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη και συζήτησαν θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στην περιοχή του Ν. Αιγαίου για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής μέσα από την ενεργοποίηση και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, των ψαράδων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είναι γνωστό, αυτή την περίοδο συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο η νέαΚοινή Αλιευτική Πολιτική αλλά και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι μάλιστα εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας.

Στις 18 Αυγούστου ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων παρακολούθησε τη συναυλία τουRoss Daly και των άλλων συνεργατών του που διοργάνωσε το Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου. Είχε, επίσης, συζήτηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, Ελισσάβετ Παπαζώη και Νικο Μαλατέστα, για τη σημαντική πολιτιστική και περιβαλλοντική δουλειά που επιτελούν και την ανάγκη ο πολιτισμός να αποτελέσει το κέντρο μιας βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, ποδηλατικούς φορείς του νησιού για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Eurovelo που έχει αναπτυχθεί με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών από την Νορβηγία και την Ίσπανία μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία. Η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ο ίδιος υποστηρίζουν ενεργά  την πρόταση να ενταχθεί αυτό το σχέδιο στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.    Ο Νίκος Χρυσόγελος υποστηρίζει και με δωρεά από τον μισθό του την καμπάνια στη χώρα μας, ενώ θα συμμετάσχει σε ποδηλατική πορεία στις 26 Αυγούστου στη Ρόδο, όταν θα βρεθεί στο νησί αυτό αντιπροσωπεία ποδηλατιστών από την Ευρώπη στο πλαίσιο της καμπάνιας, στέλνοντας το μήνυμα της αναγκαίας διεύρυνσης της συνεργασίας με νησιωτικούς φορείς ώστε να ενταχθούν και άλλα νησιά σε αυτές τις διαδρομές.  

Στις 19 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε στη συνέλευση της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αποφάσισε - μεταξύ άλλων - να μετεξελιχθεί σε Πολιτική Κίνηση Νάξου, Πάρου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για πολιτική και οργανωτική ανάπτυξη σε όλα τα νησιά και τη δημιουργία ενός δικτύου φίλων και μελών των Οικολόγων Πράσινων στις Κυκλάδες, με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των νησιωτών αλλά και την εκπροσώπηση με περισσότερους Συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου και στα Δημοτικά Συμβούλια που θα εκλεγούν το 2014.

 

Αναλυτικά για τις συναντήσεις και συζητήσεις στην Πάρο

Σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής:

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρθηκε στα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις θεματικές προτεραιότητές τους καθώς και στις δυνατότητες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των νησιωτικών κοινωνιών να εξασφαλίσουν πολύτιμους οικονομικούς πόρους για τις αναγκαίες αλλαγές. Επισήμανε ότι για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν απαιτείται καλή προετοιμασία κι άμεση σύνταξη ενός περιφερειακού στρατηγικού προγράμματος – μετά από ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων με προτάσεις - και ωρίμανση των δράσεων που θα επιλεγούν μέσα στο 2013, μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τοπικό – περιφερειακό – εθνικό. Το περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αναζωογόνηση της πρωτογενούς παραγωγής και η σύνδεσή της με “πράσινες” σύγχρονες καινοτόμες δραστηριότητες, ο πολιτισμός στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και διαφοροποίησης της οικονομίας στο Ν. Αιγαίο, της στενότερης συνεργασίας (οικονομικής, εμπορικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των νησιών στο πλαίσιο μιας αλληλοσυμπληρούμενης οικονομίας και ενός βιώσιμου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης)  αποτελούν βασικούς άξονες προτεραιότητας και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μιαπράσινη ανασυγκρότηση των νησιωτικών κοινωνιών, κοινωνική συνοχή και διέξοδο από τη δημοσιονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση που βιώνουμε. 

Συζητήθηκαν, επίσης οι προοπτικές που διανοίγονται μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτό για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, της περιόδου 2014-2020 για την υποστήριξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, που θα βασίζονται σε ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σύνδεσή τους με τον τριτογενή τομέα και τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των κοινωνικών – πολιτιστικών υποδομών σε αυτές, για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την προστασία του κλίματος αλλά και την προσαρμογή των νησιωτικών κοινωνιών και οικοσυστημάτων στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση αλλά και η προστασία περιοχών από φαινόμενα διάβρωσης αξιοποιώντας όμως τις προσεγγίσεις του οικοσυστήματος (πχ προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, αποκατάσταση αμμόλοφων στην παράκτια ζώνη, δημιουργία “ζωνών εκτόνωσης- buffer zones” στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης με στόχο την προστασία του πληθυσμού, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών των πολιτών από τα όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα ή από φαινόμενα παλιρροϊκών κυμάτων εξαιτίας σεισμικών φαινομένων ή  της κλιματικής αλλαγής).

Συζητήθηκε, επίσης, η προοπτική προστασίας των αλιευμάτων μέσα από την προστασία των περιοχών αναπαραγωγής των ψαριών αλλά και της δημιουργίας προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχώνστις Κυκλάδες, γενικότερα, αλλά και πιο ειδικά στην γύρω από την Πάρο περιοχή,  με στόχο την ανάκαμψη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αλλά και την ενίσχυση των εισοδημάτων των ψαράδων του νησιού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, εφόσον όμως υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και  συστηματική συνεργασία μεταξύ ψαράδων, ερευνητικών κέντρων, τοπικών φορέων κι αυτοδιοίκησης. 

Σχετικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ν. Αιγαίου: Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση συμφώνησαν στην ανάγκη για μια ευρεία και δομημένη πολιτική συζήτηση με τους κατοίκους και φορείς των νησιών αλλά και στα θεσμικά όργανα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλιο για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και των Κανονισμών των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας.  Κοινή είναι η απαίτηση, το σχέδιο«Στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Ν Αιγαίου προσφάτως, να συζητηθεί στις τοπικές κοινωνίες, με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, ώστε να οδηγήσει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και επιλογών που θα έχουν συναποφασιστεί από τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα είναι απλώς προϊόν μιας μελέτης και μιας τυπικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  Όπως επισήμανε και ο Νίκος Χρυσόγελος, το Ευρωκοινοβούλιο είναι πιθανό να απαιτήσει – άποψη που έχουν υποστηρίξει οι Πράσινοι κι άλλοι –  πριν υπογραφούν τα Συμβόλαια ή οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών – Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχει προηγηθεί δομημένος διάλογος με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε περιφέρεια ώστε να έχουν διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης για κάθε περιοχή.  

Σχετικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργεί η κρίση και στην Πάρο: Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι η παρούσα οικονομική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακολουθώντας κοινωνικά άδικα περιοριστικά μέτρα ή επαναφέροντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε ακριβώς στην πολύπλευρη κρίση. Η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία για να αρθούν οι κοινωνικές αδικίες, να προωθηθούν δίκαιες και ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις πρός όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, να στραφεί η οικονομία – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προς βιώσιμες και πράσινες κατευθύνσεις και για επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Τα νησιά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορεί να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των κοινωνιών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην μακροχρόνια ευημερία των κοινωνιών. Συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών είναι η μοναδική βιοποικιλότητα, ο πλούτος προϊόντων και ποικιλιών στο γεωργικό τομέα, η δυνατότητα σταδιακής αλλά πλήρους απεξάρτησης από το πετρέλαιο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες με κατάλληλη προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (άνεμος, ήλιος, κύματα, υπολείμματα γεωργικής δραστηριότητας, γεωθερμία χαμηλής αλλά και υψηλής ενθαλπίας).  Ο Νίκος Χρυσόγελος συνεχάρηκε τον Δήμο που ανταποκρίθηκε στην πρόκληση των καιρών να βρει οικονομικές λύσεις, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, για τη μείωση του κόστους διαμονής στο νησί εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, που είναι αδύνατον να καταφέρουν χωρίς σύγχρονες μορφές αλληλεγγύης να ζήσουν αξιοπρεπώς με τον πενιχρό μισθό που λαμβάνουν πλέον. 

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται από τη διακοπή χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών, όπως πχ το κλείσιμο των δημοτικών παιδικών σταθμών ή των δομών όπως “βοήθεια στο σπίτι” ή οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ο Νίκος Χρυσόγελος επεσήμανε την ανάγκη να αναληφθούν καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες από την κοινωνία και τους πολίτες, σε συνεργασία με τον Δήμο, για να καλυφθούν τα κενά που δημιουργεί η κατάρρευση της κεντρικής διοίκησης, η εμμονή σε περιοριστικές πολιτικές και η μείωση των δημόσιων δαπανών στις κοινωνικές πολιτικές. Οι κοινωνικές υποδομές έπρεπε σε μια εποχή βίαιης περικοπής των εισοδημάτων να γίνουν πιο αποτελεσματικές προς όφελος των πολιτών, αντί να διαλύονται. Η οργή ή η παθητικότητα δεν προσφέρουν στην σημερινή κατάσταση.  Η κοινωνική οικονομία και η προώθηση σχημάτων κοινωνικών συνεταιρισμών – που θα έχουν όμως κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και συνεχούς αξιολόγησης – μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους τομείς υγείας, κοινωνικών υποδομών, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και να προσφέρουν δυνατότητες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους που μένουν ή κατάγονται από το νησί. Ο Νίκος Χρυσόγελος διαβεβαίωσε για τη δέσμευσή του να βοηθήσει τους φορείς και το Δήμο Πάρου σε θέματα μεταφοράς εμπειριών και καλών πρακτικών, αλλά και στην αξιοποίηση της προσφοράς συγκεκριμένης βοήθειας και αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία από φορείς και ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικής κι αλληλέγγυας οικονομίας, αξιοποιώντας τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει μέσα από τον θεσμικό του ρόλο σε εθνικό και ευρωπαίκό επίπεδο (www.chrysogelos.gr). 

Για τα θέματα τουρισμού: Χρειάζονται συντονισμένες πρωτοβουλίες για ένα δυναμικό και ορθολογικό νέο μοντέλο τουρισμού στην Πάρο, που δεν θα βασίζεται μόνο στη μαζικότητα αλλά σε αξιοποίηση του άυλου πλούτου που διαθέτει το νησί και σε ήπιες, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, συνδεδεμένες με την πρωτογενή τοπική παραγωγή και τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Η υπερβολική δόμηση έχει dημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό απούλητων παραθεριστικών κατοικιών αλλά και μεγάλο αριθμό ενοικιαζόμενων δωματίων που μένουν άδεια πλέον. Από την άλλη, δεν έχει πια νόημα να επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες ή τουριστών που αναζητούν απλώς ήλιο, θάλασσα κι εκτόνωση.

Σχετικά με τα θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής: Ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε στην Πάρο, στις 16 Αυγούστου, με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων κι Αλιείας κ Μαρία Δαμανάκη και συζήτησαν θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στην περιοχή του Ν. Αιγαίου για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής μέσα από την ενεργοποίηση και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, των ψαράδων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συζητήθηκε η προοπτική  διοργάνωσης στο άμεσο μέλλον μιας συνάντησης με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής (Περιφέρεια και Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμοι, ψαράδες, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς) ώστε να συζητηθεί και να διαμορφωθεί ένα σχέδιο για  την πιλοτική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις Κυκλάδες και την πιλοτική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των τοπικών κοινωνικών και των θεσμικών φορέων μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την αλιεία και τη θάλασσα για να διασφαλισθεί η μακροχρόνια ευημερία των ψαράδων αλλά και των νησιωτικών κοινωνιών, η είσοδος νέων στο επάγγελμα παράλληλα με την προστασία κι αποκατάσταση του θαλάσσιου πλούτου και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων απασχόλησης μέσα από την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας (1)  που θα αποτελέσει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αλλά και της Θαλάσσιας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ Μαρία Δαμανάκη, εξέφρασε για άλλη μια φορά τη διάθεσή της να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία θα προσκληθούν και οι σύλλογοι ψαράδων και οι τοπικοί φορείς (πιθανά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου που αναμένεται να προγραμματιστεί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη στη Σύρο ή σε άλλο νησί των Κυκλάδων). Το θέμα των πρωτοβουλιών για την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική συζητήθηκε, επίσης, κατά τη συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με την αντιπροσωπεία του Δήμου Πάρου, με δεδομένο ότι ο Δήμος έχει πάρει πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον σύλλογο “Αρχίλοχος” και τους ψαράδες για να συζητηθούν τα θέματα της αλιείας και της δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας παράκτιων ψαράδων, τοπικών φορέων και ερευνητικών κέντρων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση συντονισμένα και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση  ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στα νησιά των Κυκλάδων.  Οι ψαράδες μπορούν και πρέπει να παίξουν από την αρχή κεντρικό ρόλο, να είναι συμμέτοχοι στη πρωτοβουλία, λόγω και της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν.  

Σχετικά με τα θέματα πολιτισμού: Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι ο πολιτισμός είναι στην σημερινή εποχή όχι μόνο ένα μέσο ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών και ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε λογικές βίας, ρατσισμού και καταστροφής - που είναι αντίθετες με τις νησιωτικές αξίες - αλλά και εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, άποψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τελευταία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έχει προταθεί από τους Πράσινους να αποτελέσει μία από τις 9 θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι ανάγκη όλοι οι θεσμοί να αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν την πολιτισμική άνοιξη των νησιών που συντελείται ξανά τα τελευταία χρόνια και να ενισχύσουν αυτή την διάσταση του πολιτισμού. Τόσο ηΔημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου όσο και θεσμοί όπως το Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου αλλά και πρωτοβουλίες εθελοντών, όπως οι Διαδρομές στην Μάρπησσα αλλά και ιδιωτικές παρεμβάσεις αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της Πάρου, ως νησιού με σημαντική πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη, κι αποτελούν ουσιαστικό αντίβαρο σε ένα ισοπεδωτικό μοντέλο μαζικού τουρισμού.

Για τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων: Η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την εξάλειψη των χωματερών και την οργανωμένη ταφή των απορριμμάτων. Χρειάζονται πάντως ακόμα περισσότερες προσπάθειες, ιδιαίτερα στο θέμα της κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων από νοικοκυριά, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης αλλά και των κλαδεμάτων. Η συλλογή και διάθεση των 1200 τόνων κλαδεμάτων του δήμου έχουν όχι μόνο σημαντικό οικονομικό κόστος αλλά αποτελούν κι ανεπίτρεπτη σπατάλη φυσικών πόρων, αφού τα θρεπτικά υλικά έχουν αφαιρεθεί από το έδαφος και κατά συνέπεια αποτελούν απόδειξη αναποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών και οικονομικών πόρων. Στην συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δήμου συζητήθηκε, επίσης, η διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης των φυκιών που εκβράζονται στις παραλίες και συγκεντρώνονται από τον Δήμο, μέσα από μεθόδους που βασίζονται τόσο σε πρακτικές που ακολουθούνται σε κάποιο βαθμό στην Πάρο (πχ αξιοποίηση φυκιών για την μόνωση κτιρίων ή στην καλλιέργεια του αμπελιού ή στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαιουργείων, τυροκομείων και οινοποιείων) όσο και στο πλαίσιο καινοτόμων μεθόδων, φιλικών στο περιβάλλον αλλά και πηγή συμπληρωματικών εισοδημάτων, που διανοίγονται μέσα από εφαρμογές της “πράσινης” χημείας.   

Η Πάρος, λαμβάνοντας υπόψη την πετυχημένη συμμετοχή των πολιτών στην διαλογή των απορριμμάτων τους στην πηγή και την ανακύκλωση υλικών που επιτυχγάνεται, θα μπορούσε να αποτελέσει - αν υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και μηχανισμοί χρηματοδότησης κι εφαρμογής - πρότυπο για την υλοποίηση μιας στρατηγικής “μηδενικών αποβλήτων”, στρατηγική που προωθούν μεταξύ άλλων και πολλές αυτοδιοικήσεις σε μεσογειακές χώρες μειώνοντας δραστικά τα απορρίμματα που οδηγούνται προς ταφή. Αν βελτιωθεί η ανακύκλωση των υλικών, αναληφθούν πρωτοβουλίες για μείωση / πρόληψη παραγωγής των απορριμμάτων κι αναπτυχθούν προγράμματα κομποστοποίησης τόσο σε οικιακό επίπεδο όσο και επιτόπου από τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και σε δημοτικό επίπεδο, είναι εφικτός ο στόχος για υπολείμματα απορριμμάτων όχι περισσότερα από το 5-7% της σημερινής ποσότητας. Μια τέτοια στρατηγική έχει μεγάλη σημασία μακροχρόνια γιατί τα νησιά δεν έχουν χώρους όπου μπορούν να θάβονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

(1)  Μερικές από τις παρεμβάσεις του Νίκου Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα αλιείας και θάλασσας 

Views: 90

Add a Comment

You need to be a member of Paros and Antiparos Community to add comments!

Join Paros and Antiparos Community

Ads

© 2020   Created by Parosweb.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service